Heimelijk opnemen van gesprekken met leidinggevenden: geen ernstig verwijtbaar handelen

Terug naar overzicht

Het opnemen van een gesprek is met een smartphone een koud kunstje. Het is in beginsel toegestaan om een gesprek op te nemen. Dat mag zelfs heimelijk. Degene die het gesprek opneemt, dient dan wel zelf deelnemer aan het gesprek te zijn. Dit is geregeld in artikel 139a e.v. Sr. Dezelfde redenering werd recentelijk gevolgd door de Kantonrechter Nijmegen. Een werknemer wenste na een eerdere gerechtelijke procedure waarin hij in het gelijk was gesteld, terug te keren naar zijn eigen standplaats. Daarover ontstond een nieuw geschil. Werkgever verzocht daarop om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen door werknemer, waarbij door werkgever een grote waarde werd toegekend aan de heimelijke geluidsopnames van gesprekken met leidinggevenden en collega’s. De kantonrechter vond in dit handelen geen aanleiding voor ontbinding op de e- grond .De arbeidsovereenkomst werd echter wel ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie, onder toekenning van een transitievergoeding van € 34.984,24.

ECLI:NL:RBGEL:2019:3935

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:3935