De kracht van een eerdere waarschuwing bij ontslag op staande voet

Terug naar overzicht

De Hoge Raad  heeft bij herhaling uitgemaakt dat een feit, dat op zichzelf beschouwd geen dringende reden voor ontslag op staande voet is, dit karakter wel kan krijgen i.vm. een van tevoren gegeven waarschuwing.  Interessant is in dit verband een recente uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam. Een werknemer verscheen na een verlof niet conform afspraak bij een klant. Een dag daarna werd hij wegens dit feit en de omstandigheid dat hij in het verleden reeds herhaaldelijk was gewaarschuwd, op staande voet ontslagen.  Dit ontslag op staande voet bleef echter niet overeind. Het stond vast dat werknemer meermaals was gewaarschuwd  dat bij het niet verbeteren van zijn werkhouding maatregelen zouden volgen.  Uit  die waarschuwingen bleek volgens de kantonrechter evenwel niet dat werknemer heeft moeten begrijpen dat hij  bij een vervolgincident zou kunnen worden geconfronteerd met een voor hem zeer ver strekkende maatregel als een ontslag op staande voet.

Rechtbank Rotterdam 1 december 2017. ECLI:NL:RBROT:2017:9679

Bron: ESB Professional/Shutterstock.com