Concurrentiebeding. Wat is het te beschermen belang?

Terug naar overzicht

Uitgangspunt bij een concurrentiebeding is niet dat algemene concurrentie daarmee wordt beperkt, maar dat concurrentie met de kennis van de werkgever aan de werkgever wordt beperkt. Voor de beoordeling kan van belang zijn of werknemer door het uitoefenen van zijn functie concurrentiegevoelige informatie heeft verkregen. Met die informatie kan werknemer immers zijn nieuwe werkgever of zichzelf ten koste van zijn vorige werkgever een ongerechtvaardigd voordeel verschaffen.  In een recente uitspraak liet de Kantonrechter Rotterdam in kort geding de belangenafweging in het voordeel van werknemer uitvallen. Daarbij speelde een rol dat de kantonrechter in onvoldoende mate was gebleken dat werknemer over specifieke bedrijfsgegevens behorend bij het te beschermen bedrijfsdebiet van werkgever beschikte. Ook achtte de kantonrechter het niet aannemelijk dat werknemer zichzelf of zijn nieuwe werkgever door de overstap een ongerechtvaardigd voordeel in de concurrentiestrijd met zijn ex- werknemer verschaft. De kantonrechter ging dan ook over tot gedeeltelijke schorsing van het concurrentiebeding.

ECLI:NL:RBROT:2018:7265

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:7265

Bron: Vasilyev Alexandr/shutterstock.nl