Concurrentiebeding nietig of vernietigbaar? De kracht van eenvoud!

Terug naar overzicht

 

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen rechtsgeldig indien bij dat beding een schriftelijke motivering is opgenomen (art. 7:653 BW). Indien deze motivering ontbreekt, is het concurrentiebeding nietig. Een beding dat nietig is, kan niet vernietigd worden of anderszins buiten werking worden gesteld. Dat het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid niet enkel academisch is, blijkt uit een recente uitspraak van de Kantonrechter  Den Haag. Een ICT- medewerker trad bij een ICT- bedrijf voor de duur van een  project bij opdrachtgever Gemeente Den Haag in dienst. Bij het concurrentiebeding ontbrak de vereiste schriftelijke motivering. In kort geding vorderde werknemer het tussen partijen geldende concurrentiebeding buiten werking te stellen, te schorsen, dan wel te vernietigen en te bepalen dat het hem is toegestaan om werkzaamheden in dienst van de Gemeente Den Haag te verrichten. Bij de kantonrechter ving hij bot, omdat een nietig beding niet vernietigd kan worden of anderszins buiten werking kan worden gesteld.

Vindplaats:  Rechtbank Den Haag 16 februari 2018,ECLI:NL: RBDHA:2018:1886

 

Bron: 3d  creation/shutterstock.com