Concurrentie- en relatiebeding niet opgenomen in omzettingsbrief

Terug naar overzicht

Een reisorganisatie ging per 1 september 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan met een commercieel medewerker. In deze arbeidsovereenkomst was een non-concurrentiebeding en relatiebeding opgenomen. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werd bij brief van 26 augustus 2016 omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de omzettingsbrief was het concurrentie- en relatiebeding niet opnieuw opgenomen. De kantonrechter oordeelde dat de zwaarwegende bedrijfsbelangen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te algemeen waren geformuleerd. Alleen daarom al was volgens de kantonrechter geen concurrentie- en relatiebeding van toepassing op de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat nu in de omzettingsbrief het concurrentie- en relatiebeding niet opnieuw was opgenomen en in die brief evenmin uitdrukkelijk was bepaald dat alle eerder gemaakte afspraken bij de omzetting van kracht zouden blijven, in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen concurrentie- en relatiebeding was overeengekomen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:456

Tip

Neem het zekere voor het onzekere. Indien u overweegt om een arbeidsovereenkomst om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en u wenst het concurrentie- en relatiebeding te handhaven, maak dan een nieuw arbeidscontract waarin u een concurrentie- en relatiebeding opneemt.