Centrale Raad van Beroep vernietigt ontslag politieman na abrupte beëindiging mediation door leidinggevende.

Terug naar overzicht

De arbeidsrelatie van een politieman raakte verstoord na een conflict met drie leidinggevenden. Daarna volgden twee ziekmeldingen. Korte tijd na de laatste ziekmelding hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden over een mogelijke mediation, waarna de mediator een concept mediationovereenkomst aan de (conflict)partijen heeft gestuurd. De politieman geeft aan moeite te hebben met het woord ‘conflict’ in de mediationovereenkomst.Zijn leidinggevende wenst echter niet over de te hanteren terminologie in overleg te gaan en trekt vervolgens voor de eerste mediationbijeenkomst de stekker uit de mediation. De Centrale Raad van Beroep maakt hiermee korte metten. In dit geval kan volgens de Raad namelijk niet de conclusie worden getrokken dat voortzetting van het dienstverband niet in redelijkheid kan worden gevergd.  De mediation had volgens de Raad nu juist licht kunnen werpen op de aard van het conflict, de mogelijke oplossing daarvan en de plaatsingsmogelijkheden elders binnen de organisatie.

Vindplaats: Centrale Raad van Beroep, 26 april 2018, ECLI: NL: CRVB: 2018:1289.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1289