Buschauffeur gebruikt mobiele telefoon tijdens het rijden. Ontbinding arbeidsovereenkomst

Terug naar overzicht

Een buschauffeur veroorzaakte een ongeval. Op camerabeelden vanuit de bus was te zien dat hij tijdens het ongeval en kort daarvoor zijn mobiel gebruikte. In de cao is o.a. opgenomen dat de buschauffeur de bus zorgvuldig dient te gebruiken en zich aan de voorschriften van werkgever en aan de wettelijke voorschriften dient te houden. Eén van de wettelijke voorschriften is dat het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden strafbaar is. De kantonrechter was van oordeel dat de gedragingen van de buschauffeur een zodanig verwijtbaar handelen opleverden dat van werkgever in redelijkheid niet kon worden gevergd het dienstverband te laten voortduren. Van ernstig verwijtbaar handelen was volgens de kantonrechter echter op grond van de bijzonder omstandigheden van het geval, waaronder het goede functioneren van chauffeur gedurende een dienstverband van ruim 16 jaar en de gevolgen voor hem en zijn gezin, hier geen sprake. Daardoor kwam de chauffeur in aanmerking voor de transitievergoeding, ad € 22.540,00.

ECLI: NL:RBZWB:2018:4846.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:4846

Bron: LeManna/shutterstock.com