Burn-out en schending zorgplicht

Terug naar overzicht

In het geval van een burn-out kan in veel gevallen schending van de zorgplicht niet worden aangetoond. Allereerst moet de werknemer met feiten en omstandigheden aantonen dat de burn-out door het uitvoeren van de werkzaamheden is ontstaan. Dit causaal verband is meestal niet eenvoudig te bewijzen. Indien de werknemer er in slaagt om dit causaal verband te bewijzen, kan de werkgever worden toegelaten om te bewijzen dat hij maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft gegeven om de burn-out te voorkomen. In veel gevallen is evenwel het gevaar voor een burn-out voor een werkgever niet voorzienbaar. Dat zou anders kunnen zijn in het geval werknemer duidelijke signalen heeft gegeven dat het werk te zwaar of onmogelijk is geworden. In dat soort gevallen zal werkgever op grond van de zorgplicht maatregelen moeten treffen of aanwijzingen moeten geven om overbelasting te voorkomen. Recentelijk heeft de kantonrechter Amsterdam een goed gemotiveerd oordeel gegeven over schending van de zorgplicht in geval van burn-out.