Bijbeunen tijdens ziekte leidt niet tot rechtsgeldig ontslag op staande voet

Terug naar overzicht

Bijbeunen tijdens ziekte leidt niet tot rechtsgeldig ontslag op staande voet Ontslag op staande voet geldt als de zwaarste sanctie. Een logistiek medewerker viel begin november 2016 op zijn werk uit vanwege psychische klachten. Zijn werkgever ontving in augustus 2018 een anonieme tip dat werknemer werkzaamheden verrichtte bij een autopoetsbedrijf. Een vervolgens door werkgever ingeschakeld onderzoeksbureau kwam tot diezelfde constatering. Daarop werd werknemer op staande voet ontslagen wegens het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte. Na twee jaar ziekte volgde een WIA-uitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid. Werknemer vond het ontslag onterecht en vorderde bij de kantonrechter ondermeer de gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding van € 5.000,–. De kantonrechter heeft een billijke vergoeding van € 2.500,– toegekend. Het hof liet de uitspraak van de kantonrechter in stand. Volgens het hof bleek nergens uit dat de werknemer zijn genezing heeft belemmerd. De werkgever had dan ook eerst advies moeten inwinnen bij de bedrijfsarts en niet gelijk de zwaarste sanctie moeten toepassen. Dit mede gezien het feit dat werknemer volledig arbeidsongeschikt werd geacht. ECLI:NL:GHSHE:2019:2697 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:2697