Big brother is watching you? Ontslag op staande voet strandt.

Terug naar overzicht

 

Een werknemer meldde zich ziek. De bedrijfsarts achtte hem arbeidsongeschikt voor eigen werk. Een namens werkgeefster ingeschakelde privédetective wist op beeld vast te leggen dat werknemer twee dagen bestratingswerkzaamheden voor zijn eigen oprit had verricht. Daarop volgde ontslag op staande voet. Werknemer verzocht vernietiging van de opzegging. Werkgeefster verzocht bij wijze van tegenverzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelde op basis van de beeldopnames vast dat de bestratingswerkzaamheden in een rustig en ontspannen tempo hebben plaatsgevonden. Uit de verklaring van de bedrijfsarts bleek bovendien niet dat werknemer op dat moment de betreffende werkzaamheden niet zou hebben mogen verrichten. De kantonrechter achtte het inschakelen van een privédetective disproportioneel nu het op de weg van werkgeefster had gelegen om aan de bedrijfsarts voor te leggen of de bestratingswerkzaamheden pasten binnen het herstel van werknemer. Het ontslag op staande voet werd vernietigd en de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding van € 25.000,–.

Rechtbank Limburg, niet gepubliceerd.

Bron: durantelallera/shutterstock.com