Architect aansprakelijk voor overschrijding bouwbudget woning

Terug naar overzicht

Een architect werd ingeschakeld voor ontwerp en aanbesteding van een woning. Het totaalbudget werd bepaald op € 425.000,00. De uiteindelijke bouwsom is uitgevallen op een bedrag van € 555.000,00. Daarop ontbinden de opdrachtgevers de overeenkomst met de architect en vorderen terugbetaling van leges, constructeurkosten en honorarium van in totaal € 24.962,00 aan hoofdsom. De architect stelt dat hij aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan en beroept zich op overmacht vanwege de hoge prijzen van bouwmaterialen. Dit standpunt wordt niet door de kantonrechter gedeeld. Volgens de rechter had de architect  de taak om binnen het maximale budget te blijven. Dat van tevoren vast stond dat dit budget krap was, deed volgens de kantonrechter niet af aan de verplichting van de architect om zorg te dragen voor een uitvoerbaar ontwerp binnen de –herhaald-  aangegeven grenzen. Volgens de rechter is de architect tekortgeschoten in de zorg die hij als goed opdrachtgever in acht moet nemen. Hij werd daarop veroordeeld tot betaling van € 20.983,00.

ECLI:NL:RBMNE:2019:4398

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:4398