Arbeidsovereenkomst? Of liefdewerk oud papier?

Terug naar overzicht

De vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst, is een bron van interessante rechtspraak. Een organist was reeds sinds 1979 regelmatig opgetreden als vervanger van de hoofdorganist. Na het overlijden van deze organist in 2004 ging de man in kwestie tijdens de kerkdiensten het orgel bespelen. Daarvoor werd geen schriftelijke overeenkomst gesloten. Voor zijn werkzaamheden ontving hij een bescheiden vergoeding. Voorts werd geen loonheffing ingehouden. Bij brief van 16 april 2018 werd de organist  per direct ontheven als organist en vervangend organist. Betrokkene stelde zich op het standpunt dat sprake was van een arbeidsovereenkomst. Daarin kreeg hij bij de kantonrechter en het gerechtshof geen gelijk.

Het hof oordeelde dat de vergoeding gering was in verhouding tot het ruime tijdsbeslag voor de werkzaamheden. Dit vergoedingsaspect wijst dan ook volgens het hof eerder op vrijwilligerswerk. Ook de verplichting om na inroostering daadwerkelijk en op tijd te komen spelen en het persoonlijk verrichten van de werkzaamheden maakten niet dat een arbeidsovereenkomst werd aangenomen.

ECLI: NL:GHDA:2020:879

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:879