Ambtenaar zwaar in de fout

Terug naar overzicht

Een ambtenaar werd ervan verdacht dat hij geld verdiende door informatie uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (gba) te verkopen aan criminelen.  De Rijksrecherche startte  een strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie.  Ook werd  een disciplinair onderzoek uitgevoerd. Niet is komen vast te staan dat de ambtenaar gegevens uit de databases van de dienst aan criminelen had verkocht. Ook de Rijksrecherche kwam niet tot die conclusie.  Wel werd vastgesteld dat de ambtenaar gegevens uit het gba voor privé-doeleinden had geraadpleegd. Hierna volgde disciplinair strafontslag. De rechtbank heeft het door de ambtenaar ingestelde beroep tegen het besluit ongegrond verklaard.  De CrvB heeft die uitspraak bevestigd. Naar het oordeel van de raad is de ambtenaar er niet in geslaagd om aan te tonen dat hem  de verweten gedraging niet zou kunnen worden toegerekend. Voorts oordeelde de raad dat  het opgelegde strafontslag, gelet op de aard en ernst van de gedraging, niet onevenredig was aan het plichtsverzuim.  Crvb 22 februari 2018, ECLI: NL: CRVB: 2018: 517

Bron: vectorfusionart/shutterstock.com