Kantonrechter: billijke vergoeding nihil ondanks niet rechtsgeldig ontslag op staande voet

Terug naar overzicht

Een werknemer werd op staande voet ontslagen nadat schade was ontstaan aan een bedrijfswagen. Na het negeren van een stopteken reed hij op een parkeerpaal die omhoog kwam. Werkgeefster heeft een complex van feiten aan het ontslag op staande voet ten grondslag gelegd, waaronder de schade aan de bedrijfswagen. De kantonrechter oordeelde de aan het ontslag ten grondslag gelegde feiten onvoldoende voor een ontslag op staande voet. Volgens de kantonrechter waren de redenen die werkgeefster aan het ontslag op staande voet ten grondslag had gelegd niet adequaat uiteengezet en onvoldoende feitelijk onderbouwd. De kantonrechter oordeelde het ontslag op staande voet daarom niet rechtsgeldig. Hierdoor maakte werknemer aanspraak op de gefixeerde schadevergoeding en de transitievergoeding. De kantonrechter zag geen ruimte voor toekenning van een billijke vergoeding. Daarbij speelde een rol dat werknemer het ontstaan van de getroebleerde verstandhouding volledig over zichzelf heeft afgeroepen.

Vindplaats: Kantonrechter Roermond 18 april 2018, ECLI: NL: RBLIM:2018:3773

Bron: ambrozinio/shutterstock.com