Belangrijke aandachtspunten

 • Alleen een betaalde transitievergoeding kan worden gecompenseerd.
 • De compensatie is gelijk aan de vergoeding die werkgever aan werknemer heeft betaald, maar niet zondermeer:

1) De compensatie is nooit hoger dan de transitievergoeding die tot aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting wordt opgebouwd;

2) Voor de opbouw na het einde van de loondoorbetalingsverplichting wordt de werkgever niet gecompenseerd.

 • De compensatie is niet hoger dan het betaalde brutoloon;
 • Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2020 worden ingediend, tot uiterlijk 30 september 2020.
 • Beslistermijn UWV: 6 maanden.
 • Zie verder de Regeling compensatie transitievergoeding  waarin is uitgewerkt waaraan de aanvraag voor compensatie moet voldoen en welke stukken daartoe digitaal moeten worden aangeleverd.

Ik kan het volgende voor u betekenen:

  Blogs & informatie

  Bekijk alle blogs

  Kötter advocatuur werkt o.a. samen met: