Toch gedeeltelijke transitievergoeding na ernstig verwijtbaar handelen

Terug naar overzicht

Toch gedeeltelijke transitievergoeding na ernstig verwijtbaar handelen Een werknemer was sinds 1992 werkzaam bij een grote ondernemersorganisatie. Alhoewel hij gedurende zijn langdurig dienstverband vakinhoudelijk goed functioneerde en er lange periodes zijn geweest waarin werkgever over werknemer geen klagen had, waren er ook periodes waarin werkgever kritiek heeft geuit over de werkhouding van werknemer en de verantwoording van bestede uren. Ook waren er officiële waarschuwingen aan hem gegeven. Daarenboven nam werknemer het niet zo nauw met de binnen het bedrijf geldende gedragscode voor internetgebruik. Deze code schrijft voor dat medewerkers slechts beperkt gebruik mogen maken van internet voor eigen gebruik. Uit een in opdracht van werkgever ingesteld onderzoek is o.a. gebleken dat werknemer structureel met gebruikmaking van het zakelijk internet van werkgever werkzaamheden heeft uitgevoerd ten behoeve van zijn eigen bedrijf. De kantonrechter oordeelde dit handelen ernstig verwijtbaar, maar zag op grond van de omstandigheden van het geval ex artikel 7:673 lid 8 BW aanleiding om een gedeeltelijke transitievergoeding toe te wijzen (€ 39.000,– bruto). ECLI:NL:RBDHA:2019:2659 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:2659 Bron: Iconic Bestiary/shutterstock.com