Bingo! Ontslag op staande voet

Terug naar overzicht

Het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte kan voor een werknemer slecht uitpakken. Een rayonmanager bij een schoonmaakbedrijf viel uit wegens ziekte. De bedrijfsarts achtte hem ook daadwerkelijk arbeidsongeschikt. Later, na inschakeling van een recherchebureau, bleek evenwel dat werknemer tijdens ziekte elders schoonmaakwerkzaamheden had verricht. Dit leidde tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet, zonder toekenning van een vergoeding. Hetzelfde lot onderging recentelijk een medewerkster bij een verfproducent. Tijdens haar arbeidsongeschiktheid organiseerde zij bingo’s. De werkgever had daar vier filmpjes van gemaakt en per usb-stick in het geding gebracht. Het door werkneemster geschetste beeld dat zij ‘tot niets’ in staat zou zijn, bleek allerminst uit deze filmpjes. Uit de gemaakte beelden kreeg de kantonrechter nu juist een indruk van geconcentreerdheid, snelheid, focus en accuraatheid. Dit leverde dan ook een rechtsgeldig ontslag op staande voet op.

  • Kantonrechter Haarlem 13 december 2010, www.rechtspraak.nl, ljn:B09404
  • Rechtbank Noord-Nederland 23 juni 2021, zaaknummer: 9156426 AR VERZ 21-26