Mediation

Hoe werkt mediation?

Bij mediation treedt de mediator op als neutrale en onpartijdige bemiddelaar. De mediator neemt geen standpunt in, maar begeleidt de onderhandelingen. Daarbij heeft de mediator een scherp oog voor de communicatie tussen partijen, zowel verbaal als non-verbaal.

Als partijen samen een oplossing voor het geschil hebben gevonden, gaat de mediator na of die oplossing wel gedegen is en of aan alles is gedacht. Het moet immers wel een toekomstbestendige oplossing zijn. Afspraken worden vervolgens schriftelijk vastgelegd.

Waarom mediation?

Mediation is aanzienlijk sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarnaast is de slagingskans hoog. En omdat partijen zelf over en weer ideeën uitwisselen en met oplossingen komen, kan er – naast een door beide partijen gedragen oplossing – opnieuw vertrouwen ontstaan. En dat is nuttig, zeker als partijen ook nadat het conflict is uitgevochten nog ‘tot elkaar veroordeeld’ blijven.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.