Response Mediation

Gezamenlijk conflict oplossen

Specialist in arbeidsrecht, ontslagrecht en mediation

Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op.

U kunt ons bereiken van 08.30 tot 21.00 uur

Zie ons laatste blog over concurrentie- en relatiebeding

"Hof Amsterdam geeft fraaie uitleg over bedoeling concurrentie- en relatiebeding"

Over Robin Kötter

Robin Kötter is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht, ondernemingsrecht en huurrecht. Tevens treedt hij op als mediator in arbeidszaken en ambtenarenzaken. Hij studeerde eind 1986 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de hoofdrichtingen privaatrecht en strafrecht. Direct aansluitend op zijn rechtenstudie is hij begin 1987 als advocaat gestart bij een advocatenkantoor in Leeuwarden.

Ik kan het volgende voor u betekenen:

Of u nu hulp nodig heeft bij het opstellen of het beoordelen van een arbeidscontract, of indien u ontslagen bent, ontslag wilt nemen of iemand wilt ontslaan, Kötter Advocatuur kan u met raad en daad bijstaan. Kötter Advocatuur kan tevens voor u optreden als u van mening bent dat u te weinig salaris heeft ontvangen of als u plotseling wordt geconfronteerd met een concurrentiebeding waardoor u niet bij een nieuwe werkgever aan de slag kunt.
Oprichting van een onderneming. Bij de oprichting van een onderneming komt veel kijken. De hulp van een deskundige, kan hierbij zeer welkom zijn. Zo zal in sommige gevallen voor de oprichting al een overeenkomst wenselijk zijn. Deze overeenkomst kan door Kötter Advocatuur worden opgesteld. Daarnaast is het van groot belang dat een ondernemer algemene voorwaarden hanteert die specifiek op zijn situatie van toepassing zijn. Daarbij is minstens zo belangrijk dat de algemene voorwaarden op een juiste manier worden gehanteerd.
Het ambtenarenrecht vertoont wel enige gelijkenis met het arbeidsrecht, maar toch is er sprake van een apart rechtsgebied met duidelijk afwijkende regels. Het is belangrijk om hiervan als ambtenaar op de hoogte te zijn. Zo is de betrekking tussen een ambtenaar en de overheid niet geregeld in een arbeidsovereenkomst, maar in de aanstelling.
Als een conflict uitmondt in een geschil dat uitgevochten wordt in een juridische procedure, bent u veel geld, tijd en energie kwijt. Bovendien komt een werkrelatie nooit ongeschonden uit een dergelijke procedure. Gezamenlijk tot een oplossing komen is heel goed mogelijk met hulp van een mediator. Deze helpt u de oplossingen te zien die u, door alle conflicten, niet meer ziet.
Huurovereenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. De wet kent drie typen huur waarvoor specifieke huurbeschermingsregels gelden. Het betreft wetgeving voor woonruimte (artikel 7:232 e.v. BW), voor bedrijfsruimte in de zin van winkelruimte (artikel 7:290 e.v. B.W) en voor die van bedrijfsruimte, zijnde kantoorruimte (artikel 7:230a BW). Om een goed inzicht te verkrijgen in uw rechten en verplichtingen als huurder of verhuurder, is van groot belang om te weten welk beschermingsregime op uw specifieke situatie van toepassing is. Voor de opzegging van woonruimte door de verhuurder gelden, behoudens wettelijke uitzonderingen, strenge regels. De huur dient per aangetekende brief te worden opgezegd. Voorts moet in de brief een wettelijke reden voor opzegging van de huur staan. Bovendien moet in de opzeggingsbrief aan de huurder worden gevraagd om binnen zes weken schriftelijk te laten weten of deze akkoord gaat met de huuropzegging. Ook het huurrecht dat op bedrijfsruimte van toepassing is, is complex. Er gelden strenge regels voor wat betreft de huurtermijn, de verlengingsmogelijkheden en voor de opzegging van de huur.

Blogs & informatie

Bekijk alle blogs

Gratis online tips ontvangen

Wilt u graag periodiek tips en advies ontvangen per mail? Dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief/e-magazine. Hierin ontvangt u informatie over arbeidsrecht, ambtenarenrecht en ondernemingsrecht.

Direct aanmelden

Advies nodig?

We helpen u graag met uw brandende vraag

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht, ondernemingsrecht, huurrecht of mediation, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.

Kötter advocatuur werkt o.a. samen met: