Rechtspositie sollicitant en werknemer

De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd

De sollicitatiefase en de proeftijd hebben een nauw verband met elkaar. De sollicitatiefase is in zekere zin het voorportaal van de proeftijd. Tijdens de proeftijd wordt het onderzoek naar de geschiktheid van de nieuwe werknemer in feite voortgezet. De sollicitant is zwak beschermd, maar kan ook tijdens de proeftijd nog gemakkelijk worden ontslagen. Qua rechtspositie zijn de sollicitant en de werknemer tijdens de proeftijd in zekere zin lotgenoten. Zij genieten beiden een zwakke rechtspositie die nauwelijks in de wet is geregeld. Hun rechtsbescherming vindt naast het door de gelijkebehandelingswetgeving geboden kader, met name haar basis in algemene rechtsbeginselen en vage normen, waaraan een rechter van geval tot geval op grond van de concrete feiten en omstandigheden invulling kan geven.

In dit boek staat de vraag centraal in hoeverre de sollicitatiefase en proeftijd door het recht worden genormeerd. In het verlengde daarvan wordt onderzocht in hoeverre de bescherming van de sollicitant respectievelijk de werknemer in de proeftijd in verhouding tot het belang van de werkgever voldoende is en of verdere normering (al dan niet via een wettelijke regeling) is aangewezen.

Ondanks de grote verwantschap tussen sollicitatiefase en de proeftijd qua rechtspositie van sollicitant en werknemer, bestaat dit boek uit twee te onderscheiden delen. De eerste acht hoofdstukken handelen over de sollicitatiefase en de daaropvolgende acht hoofdstukken over de proeftijd. Voor de rechtspositie van de sollicitant /werknemer tijdens de proeftijd, is gekozen voor de vergelijking met het Duitse rechtssysteem.

In het slothoofdstuk wordt een samenhangende beschouwing gegeven ter beantwoording van de hierboven geformuleerde vraagstellingen en worden aanbevelingen geformuleerd. Als sluitstuk is in bijlage 3 van dit boek en proeve voor een nieuwe proeftijdregeling opgenomen.

Het boek is bedoeld voor praktijkbeoefenaars van het recht (advocaten, bedrijfsjuristen, vakbondsmedewerkers, andere rechtshulpverleners) en studenten.

Het proefschrift kunt u ook digitaal inzien: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16149 Voorts is het proefschrift in boekvorm verschenen in de serie Monografieën Sociaal Recht, nummer 53 (ISBN 978-90-13-07891-6) .

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.