Slapend dienstverband

Zie tevens: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Hoge-Raad-verplicht-einde-aan-slapende-dienstverband.aspx

  • Werkgever is in beginsel verplicht om op verzoek langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding.
  • Argumenten:

1) Het kostenaspect gaat door de WCT niet op;

2) Wetgever wil af van slapende dienstverbanden, eisen goed werkgeverschap;

3) Uitzondering: bijvoorbeeld bij een reëel uitzicht op re-integratie.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.