Incasso’s

Heeft u een vordering die u niet kunt innen? Bij Kötter Advocatuur kunt u ook terecht voor uw incasso’s.

Het inschakelen van een advocaat voor uw incasso’s heeft zijn voordelen. Advocaten hebben immers, anders dan een incassobureau, de bevoegdheid om extra incassomaatregelen in te zetten waarmee meer druk kan worden uitgeoefend om een vordering sneller betaald te krijgen. U kunt hierbij denken aan de mogelijkheid tot beslaglegging en het aanvragen van het faillissement van een debiteur. In veel gevallen komt het echter niet zo ver, omdat debiteuren al in een eerder stadium tot betaling overgaan.

Incassokosten

De verschuldigde incassokosten brengen we bij de sommatie standaard in rekening bij de wanbetalende debiteur. Als het mogelijk is om de hoofdsom met kosten te verhalen op de debiteur, zijn er voor u geen kosten verbonden aan de incasso. In die gevallen waarin de incassokosten niet op uw debiteur kunnen worden verhaald, brengen wij de wettelijke incassokosten bij u in rekening, in gerechtelijke procedures te vermeerderen met kosten van derden, zoals deurwaarderskosten en aan de rechtbank verschuldigd griffierecht.

Volgens het Besluit normering buitengerechtelijke kosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012/141) bedragen de incassokosten:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,– van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,– van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,– van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,– van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,–

De minimale incassovergoeding die de debiteur verschuldigd is, bedraagt € 40,– en de maximale incassovergoeding € 6.775,–.

Algemene voorwaarden

Wij raden u aan om uw algemene voorwaarden voor wat betreft de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten na te lopen en waar nodig aan te passen overeenkomstig het Besluit normering buitengerechtelijke kosten van 27 maart 2012.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.