Schorsing en op non-actiefstelling

Op non-actiefstelling

 • In de praktijk worden ook andere termen gebruikt, zoals  ‘vrijstelling van werk ’ of ‘schorsing’. Schorsing volgt vaak in geval van verdenking van strafbare feiten.
 • Niet in de wet geregeld. De eisen c.q. beginselen van goed werkgeverschap spelen bij de beoordeling wel  een rol.
 • Er moet een zwaarwichtige reden zijn voor deze ver gaande maatregel.

Rechtspraak:

 • ‘Er geldt … als uitgangspunt dat een goed werkgever een werknemer slechts de mogelijkheid mag onthouden om de overeengekomen arbeid te verrichten wanneer de werkgever daarvoor een redelijke grond heeft. Die grond dient voldoende zwaar te wegen, gelet op het in beginsel zwaarwegende belang van de werknemer om de bedongen arbeid te kunnen blijven verrichten’.
 • Gerechtshof Leeuwarden, ECLI:NL:GHLEE:2011:BU6253 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHLEE:2011:BU6253)
 • Hof: het betreft niet slechts een marginale toetsing.
 • Hof: het feitelijk verrichten van de bedongen arbeid heeft voor een werknemer een intrinsieke waarde.
 • Tegen die achtergrond is een op non-actiefstelling voor de werknemer in beginsel diffamerend.
 • Let ook hier (net als bij een ontslag op staande voet)op alle omstandigheden van het concrete geval, zoals:

– de ernst van de gedragingen van werknemer;

– of van werkgever kan worden gevergd werknemer weer tot het werk toe te laten;

– de duur van de arbeidsrelatie;

-de functie van werknemer;

 • Zie ook Hoge Raad 12 mei 1989, LJN: AC2497, NJ 1989,801.
 • Een onterechte op non-actiefstelling kan leiden tot een billijke vergoeding in geval van ontslag.
 • Rode draad:

1) Eerst moet zwaarwichtig belang bij op non-actiefstelling aannemelijk worden gemaakt;

2) Vervolgens moet worden beoordeeld of een toewijzing van de vordering tot wedertewerkstelling niet tot een onhoudbare situatie leidt.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.