WhatsAppberichten met een seksueel getinte inhoud: CrvB: onvoorwaardelijk strafontslag is disproportioneel

In dit geval had een collega van een ambtenaar, waarover hij de leiding had, melding gemaakt van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Na onderzoek werd hij per direct onvoorwaardelijk ontslagen. De ambtenaar zou seksueel getinte apps en foto’s hebben verstuurd of ontvangen, zich bedienen van seksueel getinte taal en grove humor. Voorts zou de ambtenaar onvoldoende professionele afstand tot de medewerkster in acht hebben genomen. De Centrale Raad van Beroep stelde vast dat was komen vast te staan dat de medewerkster zelf WhatsApp-berichten met een seksuele lading, waaronder expliciete foto’s, naar de ambtenaar had gestuurd. Ook was komen vast te staan dat de ambtenaar nooit zelf foto’s had teruggestuurd. De Raad concludeerde hierop dat de context waarbinnen de WhatsApp-berichten waren verstuurd, diffuus is gebleven. Dit vormde voor de Raad een belemmering voor het beoordelen van de zwaarte van de opgelegde straf. De Raad oordeelde daarom dat het opgelegde onvoorwaardelijk strafontslag niet evenredig is te achten met het begane plichtsverzuim.

CrvB 20 april 2017, ECLI: NL:CrvB:2017:1530

 

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.