Voorkeursadvocaat

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Dan kunt u in geval van een procedure aanspraak maken op vergoeding door uw rechtsbijstandsverzekeraar van de kosten van de door u zelf gekozen (voorkeurs) advocaat. Dit geldt niet alleen voor gerechtelijke procedures waarvoor verplichte rechtsbijstand door een advocaat is voorgeschreven, maar ook voor procedures bij de kantonrechter (arbeidszaken, huurzaken). Dit heeft het Europese Hof van Justitie in een baanbrekend arrest van 7 november 2013 uitgemaakt. Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 april 2016 middels een nieuw arrest het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Volgens het Hof komt een rechtsbijstandverzekerde ook bij ontslagprocedures bij het UWV en bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht de vrijheid toe om zelf een advocaat te kiezen. Beide vallen namelijk wel degelijk onder het begrip ‘administratieve procedures’.

Polismaximum

De vergoeding van advocaatkosten door de rechtsbijstandsverzekeraar is niet onbeperkt. Volgens het Europese Hof van Justitie kunnen daaraan grenzen worden gesteld,mits deze het recht van vrije advocaatkeuze daardoor in de kern niet aantasten. In de meeste rechtsbijstandspolissen is daarom een maximumvergoeding per procedure opgenomen.

Let op!

Schakel de voorkeursadvocaat pas na overleg met uw rechtsbijstandsverzekeraar in.

Voorkeursadvocaat? Waarom?

In veel gevallen is de weg naar uw voorkeursadvocaat korter en schakelt deze directer. Dat kan grote voordelen hebben bij de afwikkeling van een kwestie. Ook is de behandeling van een kwestie door een voorkeursadvocaat in veel gevallen persoonlijker en is deze vaak meer betrokken bij u en het op te lossen geschil.

Ik treed regelmatig op als voorkeursadvocaat. Ik informeer u vrijblijvend over de mogelijkheden voor het inschakelen van een voorkeursadvocaat op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Voor nadere informatie kunt u ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.