Ziekte en re-integratie

Een zieke werknemer brengt de nodige arbeidsrechtelijke complicaties met zich mee. Er gelden veel regels voor zowel de werknemer als de werkgever tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Gedurende 104 weken van de arbeidsongeschiktheid dient de werkgever het salaris van de werknemer door te betalen. Hoeveel procent van het salaris er moet worden doorbetaald, hangt af van de bepalingen in de arbeidsovereenkomst, de cao, of de wet.

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter dienen zowel werkgever als werknemer zich in te spannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Houdt een werknemer zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen, dan kan een werkgever de betaling van het salaris opschorten en in het uiterste geval kan dit zelfs leiden tot ontslag. Indien een werkgever niet voldoet aan de re-integratieverplichtingen, kan dit leiden tot een loonsanctie waardoor de werkgever na de periode van 104 weken voor maximaal 52 weken het salaris aan de werknemer dient te voldoen.

Een uiterst complexe situatie ontstaat wanneer er sprake is van een conflictsituatie tussen de werkgever en de werknemer. Hierbij wordt ook wel gesproken van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’.

Indien u vragen heeft omtrent uw arbeidsongeschiktheid of u weet niet of u als werkgever aan uw re-integratieverplichtingen voldoet, neem dan contact op met Kötter Advocatuur. Wij kunnen u bijstaan om te zoeken naar een passende oplossing.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.