Functiewijziging bij disfunctioneren

Het komt regelmatig voor dat werkgevers de functie van een werknemer willen wijzigen als de werknemer in zijn huidige functie niet goed functioneert. Het ligt voor de hand dat een werkgever niet lichtvaardig kan overgaan tot het wijzigen van de functie van een werknemer.

Wanneer is een eenzijdige functiewijziging mogelijk?

De wijziging van de functie kan onder omstandigheden door de werkgever worden doorgevoerd indien dit in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen (eenzijdig wijzigingsbeding). Ook als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst staat opgenomen, is het mogelijk om de functie van een werknemer te wijzigen. In deze situatie wordt er gekeken naar de maatstaven uit een arrest van de Hoge Raad uit 2008 (Stoof/Mammoet). Allereerst dient te worden onderzocht of de werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging, rekeninghoudend met alle omstandigheden van het geval. Daarna dient te worden onderzocht of aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd. Als dat ook het geval is, dient de werknemer in te gaan op het voorstel tot wijziging van zijn functie.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat een werkgever de belangen van partijen goed moet afwegen. Een werkgever kan dan ook niet over één nacht ijs gaan. Kötter Advocatuur kan zowel de werkgever als de werknemer in dergelijke situaties voorzien van juridisch advies.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.