Wijziging ketenregeling per 1 juli 2015

In de wet is geregeld dat opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd onder bepaalde omstandigheden uitmonden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit wordt de ketenregeling genoemd. Per 1 juli 2015 wordt deze ketenregeling gewijzigd in die zin dat er eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

De maximale periode waarbinnen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder tussenpoos kunnen worden afgesloten, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, wordt verkort naar 24 maanden. De keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen de voornoemde periode wordt pas doorbroken op het moment dat er een tussenpoos is van minimaal zes maanden, waarin geen sprake is geweest van een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Eerder was dit drie maanden.

Bij uitzendovereenkomsten en bij bestuurders kan er middels cao onder voorwaarden worden afgeweken van de nieuwe ketenregeling. De nieuwe ketenregeling geldt verder niet bij leerovereenkomsten of werknemers jonger dan 18 jaar die max. 12 uur per week werken. Deze regeling gaat gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die na 1 juli 2015 worden aangegaan. Let op dat eerder voor 1 juli 2015 aangegane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, wel meetellen in de nieuwe ketenregeling die gaat gelden vanaf 1 juli 2015.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.