Concurrentiebeding per 1 januari 2015

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt het niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen, tenzij er in het concurrentiebeding een schriftelijke motivering wordt opgenomen waarin wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om een concurrentiebeding op te nemen vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. De noodzakelijkheid en het zwaarwegend bedrijfsbelang moeten uitdrukkelijk worden toegelicht in het beding zelf. Het benoemde zwaarwegend bedrijfsbelang moet, wanneer er een beroep wordt gedaan op het concurrentiebeding door de werkgever, op dat moment ook nog aanwezig zijn. De rechter toetst het concurrentiebeding ook alleen aan de schriftelijke motivering in het contract zelf, andere aangevoerde omstandigheden door de werkgever spelen geen rol.

Er kan dan ook niet langer worden volstaan met een standaard concurrentiebeding dat wordt opgenomen in alle contracten. Het zwaarwegend bedrijfsbelang kan per functie verschillen en het maken van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal dan ook maatwerk worden. Deze regeling zal gaan gelden voor contracten afgesloten na 1 januari 2015.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.