Ontslag wegens ziekte of gebrek

Als ambtenaar kunt u worden ontslagen als gevolg van een ziekte of gebrek. U heeft bijvoorbeeld ernstige rugklachten opgelopen waardoor u uw functie niet meer (goed) kunt uitoefenen. Een werkgever mag echter niet zomaar overgaan tot het nemen van een ontslagbesluit bij constatering van een ziekte of gebrek van een ambtenaar.
Ontslag wegens ziekte of gebrek mag doorgaans pas na twee jaar worden doorgevoerd. Voor een eventueel ontslag moet dan wel duidelijk zijn dat er geen herstel is te verwachten binnen een periode van zes maanden en er geen duurzame reïntegratiemogelijkheid is binnen een redelijke termijn. Het UWV kan op verzoek van uw werkgever al na 18 maanden besluiten tot het starten van een ontslagprocedure waarbij zal worden bekeken of u het werk binnen zes maanden kunt hervatten. Meestal zal uw werkgever het UWV om advies vragen. Als ook het UWV van oordeel is dat een terugkeer niet realistisch is, zal uw werkgever in veel gevallen overgaan tot het nemen van een ontslagbesluit.

Uw werkgever heeft de plicht om te bekijken of er reïntegratiemogelijkheden zijn binnen de organisatie. In eerste instantie moet worden bekeken of die mogelijkheden er zijn wat betreft uw werkzaamheden. Zijn die er niet, dan moet worden bekeken of er alternatieve werkzaamheden zijn binnen de organisatie, zoals rugbesparende werkzaamheden. Mocht er geen alternatief binnen de organisatie zijn, dan moet worden gekeken naar andere mogelijkheden bij een andere werkgever. U als ambtenaar hebt een plicht om mee te werken aan reïntegratiemogelijkheden. Anders loopt u het risico dat uw werkgever stopt met het betalen van loon of, erger nog, dat uw werkgever besluit tot het overgaan van ontslag.

Als uw werkgever verzuimt goed onderzoek te doen naar passende werkzaamheden voor een ambtenaar, kan dit voor hem grote gevolgen hebben. Het UWV kan uw werkgever verplichten uw loon langer door te laten betalen. De kans is bovendien erg groot dat de ambtenarenrechter het ontslagbesluit alsnog vernietigd, omdat de werkgever onvoldoende aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan. Uw werkgever kan slechts in een zeer uitzonderlijke omstandigheid afzien van de uitvoering van een herplaatsingsonderzoek. Dit kan alleen als het verrichten van arbeid als louter hypothetisch moet worden beschouwd. Hiervan is niet snel sprake. Bij het instellen van een zorgvuldig onderzoek moet overigens volgens vaste rechtspraak de betrokken ambtenaar worden betrokken. Anders is het onderzoek niet zorgvuldig tot stand gekomen met een mogelijke vernietiging van het ontslagbesluit tot gevolg.

Zorg er voor dat u bij een ontslagbesluit tijdig bezwaar en beroep instelt, want anders verspeelt u uw rechten om nog iets tegen het betreffende ontslag te ondernemen. Laat u adviseren door onze specialist binnen Kötter Advocatuur wanneer u met een dergelijke ontslagprocedure wordt geconfronteerd.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.