Online mediation

Naast de traditionele vorm van mediation waarbij u samen met de mediator om tafel zit, is er ook online mediation. Ook dan begeleidt de mediator u bij het vinden van een oplossing met de ander, met het verschil dat de mediation geheel of gedeeltelijk online plaatsvindt.

Online mediation begint met het invullen van een vragenlijst per e-mail. Aan de hand van uw antwoorden en die van de andere partij, krijgt de mediator een indruk van wat er speelt. Vervolgens maakt de mediator afspraken met u en de ander over de te volgen weg en zal er, net als bij een mediation die niet online verloopt,, een mediationovereenkomst worden gesloten.

Er zijn verschillende manieren waarop online mediation kan worden uitgevoerd. Er zal in overleg met beide partijen worden overlegd waar de voorkeur naar uit gaat (bv. conference call, Skype enz.).

Een voordeel van online mediation is dat u thuis, op kantoor of een andere plek, in alle rust kunt deelnemen. Online mediation werkt in grote lijnen hetzelfde als een gewone mediation; op basis van de onderliggende belangen, wordt er naar een oplossing gezocht die voor beide partijen aanvaardbaar is. De betreffende afspraken  worden uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Kosten?

De kosten van online mediation verschillen qua tarieven niet van de kosten van een gewone mediation. De kosten bedragen € 195,00 per uur, exclusief btw.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.