Mediation

Mediation in arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Robin Kötter is ADR geregistreerd mediator. Als mediator houdt hij zich met name bezig met arbeidsrechtelijke en ambtenarenrechtelijke geschillen.

Als een conflict uitmondt in een geschil dat uitgevochten wordt in een juridische procedure, bent u veel geld, tijd en energie kwijt. Bovendien komt een werkrelatie nooit ongeschonden uit een dergelijke procedure. Gezamenlijk tot een oplossing komen is heel goed mogelijk met hulp van een mediator. Deze helpt u de oplossingen te zien die u, door alle conflicten, niet meer ziet.

Vragen die bij u kunnen opkomen, kunnen zijn:

  • We kunnen als werknemer en werkgever niet meer met elkaar praten, omdat het conflict te hoog is opgelopen, hoe kunnen we met elkaar verder?
  • Ik denk als werkgever dat een exit-traject de beste oplossing is, werknemer wil dit niet, hoe komen we toch nog tot een goede oplossing?
  • De werkgever wil mij niet laten re-integreren op een passende functie, hoe kom ik weer in gesprek?

Voor beide partijen kan een conflict leiden tot een groot en ingrijpend verlies. Als de rechter er aan te pas moet komen, leidt dit tot hoge kosten, langlopende conflictsituaties en dikwijls schade aan de organisatie en de persoon van de werknemer.

Robin Kötter is ADR geregistreerd mediator. Dit garandeert dat hij als mediator grondig is geschoold en aan de voor mediation geldende kwaliteitseisen voldoet. Tevens heeft hij als mediator in de praktijk ruime ervaring met mediations op het gebied van arbeidsrecht  en ambtenarenrecht opgedaan.

Door de combinatie met de vakinhoudelijke kennis die in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht is opgedaan, kan het mediationproces vlot verlopen als de mediator kennis heeft van het speelveld en de taal spreekt van de wereld waarin de kwestie zich afspeelt.

 

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.

Lees hier meer over het coronavirus

Bekijk nu
X myStickymenu