Hoge Raad: een relatiebeding valt onder de regels van een concurrentiebeding. Wat zijn de gevolgen?

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 3 maart 2017 uitgemaakt dat een relatiebeding onder de regels van een concurrentiebeding valt, omdat een relatiebeding – net als een concurrentiebeding – de werknemer op zekere wijze belemmert om elders werkzaam te zijn
(HR 3 maart 2017, ECLI: NL:HR:2017:364). Dit heeft tot gevolg dat in het geval een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen, uit de motivering van het relatiebeding moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (zie artikel 7:653 lid 2 BW). Indien deze motivering onvolledig is of ontbreekt, kan dit tot gevolg hebben dat het relatiebeding nietig is. Dit houdt in dat het dan buiten toepassing blijft. In een zaak die op 4 april 2017 door de Kantonrechter Leeuwarden werd beoordeeld, scheelde het ontbreken van de benodigde motivering de werknemer in dat geval € 226.000,– aan reeds verbeurde boetes.

Kantonrechter Leeuwarden, 4 april 2017, ECLI: NL: RBNNE: 2017:1199.

Bron: Elnur/shutterstock.com

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.