Geheimhoudingsbeding niet overtreden, boetebeding ongeldig

In de vaststellingsovereenkomst is in artikel 7 een geheimhoudingsbeding opgenomen, inhoudende dat partijen geen mededelingen aan derden zullen doen over de inhoud van de door hen getroffen regeling. Voor overtreding van de bepalingen in artikel 8 is in artikel 8.3 een boetebeding geformuleerd. De werkgever heeft op de eindafrekening de op overtreding van het geheimhoudingsbeding gestelde boete van € 1.000,– ingehouden omdat werknemer de inhoud van de gesloten vaststellingsovereenkomst aan een collega zou hebben doorverteld. Werknemer vordert dit bedrag terug.

De kantonrechter stelt de ex-werknemer in het gelijk. Volgens de kantonrechter overtreedt een werknemer die tegen een andere werknemer vertelt dat hij op basis van een afspraak met werkgever nog enige tijd werkzaam zal zijn, niet het geheimhoudingsbeding. Ook legt de kantonrechter de omstandigheid dat het boetebeding kennelijk ziet op overtreding van de bepalingen in artikel 8 en niet op artikel 7 (geheimhoudingsbeding) in het voordeel van werknemer uit. Ook voldeed het boetebeding niet aan artikel 7:650 BW.

ECLI:NL:RBMNE:2018:3964

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:3964

Bron: Burdun Iliya/shutterstock.com

 

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.