Bestuursrecht

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn regels geformuleerd over de wijze waarop de overheid besluiten moet voorbereiden en bekend moet maken. Tegen besluiten van de overheid kan bezwaar worden aangetekend. Dat kan als u het bijvoorbeeld niet eens bent met een beslissing van het UWV over de intrekking van een uitkering of als door de gemeente een vergunning wordt geweigerd. In het geval uw bezwaar door het bestuursorgaan is afgewezen, kunt u daartegen beroep aantekenen bij de bestuursrechter. De bestuursrechter gaat dan uw zaak opnieuw beoordelen en neemt daarover een beslissing. Voor het in behandeling nemen van de zaak is van belang dat u tijdig bezwaar of beroep aantekent.

Heeft u vragen op het gebied van bestuursrecht, dan kunt u contact met ons opnemen middels ons contactformulier, per mail (kotter@kotteradvocatuur.nl) of rechtstreeks contact opnemen met mr. dr. R.F. (Robin) Kötter (tel. 0546-577797 of 06-523 12 712).

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.